2018. október 12., péntek

150 éve született Clifford Howard

Az amerikai szerző 1868. október 12-én született a pennsylvaniai Bethlehemben. A helyi morva közösség iskolájában kezdte meg tanulmányait, majd jogi alapképzésben vett részt a Columbián. Utóbbi érdekében 1888-tól Washingtonban lakott. Diplomája megszerzése előtt gyors- és gépíróként ténykedett, azt követően pedig asszisztensként.
25 esztendősen megházasodott. Egyetlen lányuk, Hildegarde Howard (1901 –1998) neves paleontológus lett. Néhány esztendőn át Marylandban éltek, mígnem 1906 őszén az USA nyugati felébe, Los Angelesbe költözött a család. Ekkoriban Howard már teljesen az írásnak szentelte magát. Jelentek meg versei és prózai alkotásai. Írt közéleti és vallási műveket, valamint filmforgatókönyveket is. De az írás nemcsak alkotótevékenységként érdekelte őt. Ezt bizonyítja grafológiával foglalkozó könyve. Graphology – How to Read Charakter from Handwriting (Grafológia avagy hogyan tárjuk fel a személyiségét a kézírásból) c. műve 1903-ban jelent meg első ízben, akkor még Simon Arke álnéven. Későbbiekben pedig már a saját nevén publikálta és a tartalmán is változtatott valamelyest.
Clifford Howard 73 évesen hunyt el 1942 májusában, Hollywoodban.

2018. október 5., péntek

Magyar festő Klages köreiben

Somogyi Miklós
önportréja
Éppen száz esztendeje, e napon hunyt el egy budapesti kórházban a gyöngyösi illetőségű festőművész Somogyi Miklós (1892–1918). A magyar festőnövendék Münchenben tanult, és Alfred Schulernél és anyjánál kapott szállást. Így nem meglepő, hogy ottléte alatt több ízben találkozhatott szállásadója barátjával, a nálánál csaknem két évtizeddel idősebb Ludwig Klages német gondolkodóval.
A fiatalember, aki éppen Münchenben lett 20 esztendős, a bajor művészeti főiskolára járt az 1911-12-es tanévben, és naplójában rögzítette a körülötte zajló eseményeket. A 2006-ban közreadott napló bejegyzéseiből megtudhatjuk azt is kikkel találkozott.
Somogyi Miklós feljegyezte, hogy járt Klagesnél vendégségben, és hogy december közepén már Helene Klages kisasszonyt is megismerhette. Egy 1912 januárjában a szállásán tartott zenés összejövetelen „Busse úr (grafológus és szobrász, Schüler barátja)”, azaz Hans H. Busse is jelen volt. Azon esztendőben az ifjú Somogyi Münchenben Klages két előadását is meghallgatta, s kirándulások alkalmával is megfordultak ugyanazon társaságban.

2018. október 1., hétfő

Szép kort értek meg

Az Idősek Világnapján szóljunk azokról, akik szép kort értek meg és a hazai grafológia történetében nevüket számon tartjuk.
A hétköznapi szóhasználat szerint szépkorúak lehetnek az idősebbek vagy öregek. Most mégis a hivatalosan is szép kort megért személyeket vegyük sorra. Jogszabály rendelkezik arról, hogy hazánkban szépkorú az, aki a 90. életévét betöltötte.
Dombrádi Erzsébet, aki 1906 januárjában született még megünnepelhette 92. születésnapját. A 2002-ben elhunyt nő élete javát fő hivatásának, a pedagógiának szentelte. Ám harmincéves korában még Dolch Erzsébet néven közreadott grafológiai tanulmányával beírta nevét a honi grafológiai munkák szerzői közé.
Rákosné Ács Klára (1899–1993) még a 19. század szülötte, 93 esztendőt élt meg, ám a 94. születésnapján már csak emléke volt közöttünk. A pszichografológia valamint a történelmi grafológia révén ismertté lesz asszony az itt említettek közül valóban élethivatásának tekintette a grafológiát.
Gömöri Géza a 96. születésnapját is megérte. Javarészt nyugdíjas éveiben lett a grafológia pártolója, az idő előrehaladtával a szakma legidősebbje. 1921-ben született és 2018 első hónapjában távozott közülünk.
Szepes Mária (1908–2007) nemcsak a szépkorúság tekintetében a leg az itt említettek között. A 98 teljes esztendőt megélt, s néhány hónappal a 99. születésnapja előtt elhunyt írónő és spirituális tanító nagy ismertségnek és tiszteletnek örvend széles körökben. Pszichografológia című könyve csak egy a sok közül, gazdag életművének egyik szeletét mutatja.

2018. szeptember 25., kedd

30 éve jelent meg a Grafologika első száma

Az 1988 februárjában alakult Írástanulmányi Társaság tájékoztatójaként jelent meg első ízben 1988 szeptemberében a Grafologika elnevezésű nyomtatott periodika. S valószínűleg a szervezet 1988. szeptember 22-én tartott első közgyűlésének részvevői már kezükbe is vehették a húszoldalas 500 példányban belső használatra készült kiadványt.
A Grafologika
II. évf. 1. számának borítója
Az alakuláshoz vezető különféle történéseket, az alakuló ülés mozzanatait és szervezet első néhány hónapjának mozgalmas időszakát követhetjük nyomon általa. Felelős szerkesztője dr. Agárdi Tamás volt, Faklen Pált szerkesztőként jegyzi az impresszum. A későbbiekben a lap társszerkesztője Szádvári Lídia újságíró, dokumentumfilm-készítő, grafológus lett.
A Grafologika az 1988-as induláskor egy alkalommal, 1989-ben négyszer, 1990-ben ötször (az egyik összevont szám), 1991-ben négyszer (az egyik összevont szám) jelent meg, azaz összesen 14-szer látott napvilágot a MÍT ezen kiadványa, melynek idővel példányszáma is növekedett.
A lap legelső számának igencsak puritán volt a kezdőlapja, ezért a következő megjelenés látványosabb borítóját tesszük itt közzé.

2018. szeptember 19., szerda

Emléktábla Románné Goldzieher Klára tiszteletére

A Magyar Írástanulmányi Társaság vezetősége – Pálmai Anna elnökletével – 2011 elején kezdeményezte emléktábla elhelyezését a Budapest XIII. kerületi önkormányzatnál Románné Goldzieher Klára tiszteletére, volt lakóhelyén. Az emléktábla-avatásra a Hegedűs Gyula u. 14. számú háznál 2011. szeptember 19-én került sor. S ez nemcsak a MÍT, hanem a magyar grafológiai élet ünnepe is lett. Hét esztendő telt el azóta, és ez alkalomból bemutatjuk az emléktáblát és közreadjuk szövegét.
Ebben a házban élt a magyar grafológia 
nemzetközi hírű alakja, a Magyar 
Írástanulmányi Társaság alapító tagja 
Románné Goldzieher Klára 
1881 – 1962 
„Ki vagy? 
Megmondja az írás!” 
Magyar Írástanulmányi Társaság 
XIII. Kerületi Önkormányzat 
2011

2018. szeptember 12., szerda

1893 szülöttei a MÍT alapítói között

A Magyar Írástanulmányi Társaság 1929 decemberi alakuló ülésén megválasztották a tisztviselőket. A hírekben közzétett 28 fős névsorból négyen az 1893-as esztendő szülöttei, azaz idén 125 éve születtek.
illusztráció

Az év elején már megemlékeztünk dr. Goldziher Károlyné születésnapjáról. A MÍT alapítóinak névsorában találjuk az ugyancsak 1893-ban Budapesten született Amar Renée nevű hölgyet, aki 1917-ben doktorált és később ideg- és elmeorvosként tevékenykedett.
A két férfiú, akik még a MÍT alapító közül az 1893-as esztendő szülöttei, ugyancsak orvosok. A Debrecenben született Radnai Ernő, akit 1916-ban avatták orvosdoktorrá, bőrgyógyászként és urológusként praktizált. Kortársa Schnell János Magyarszéken született. Mivel előbb tanító lett, majd gyógypedagógus, és azt követően kezdte meg orvosi tanulmányait, így ő az oklevelét 1923-ban kapta meg.

2018. szeptember 5., szerda

125 éve született Pophal

Idén nem bővelkedünk a grafológiához kapcsolható jelentős személyek kerek évfordulóiban. (Majd jövőre!) Ám mégis van egy évforduló, amelyről aligha feledkezhetünk meg. Ma 125 esztendeje, 1893. szeptember 5-én, kedden született Rudolf Pophal.
Keresztnevei: Rudolf Adolf Julius. Születésekor az evangélikus hit kötelékébe került és később is istenhívő volt. Az apjáról annyit lehet tudni, hogy iskolaigazgató volt, azaz „valaki” volt a közösségben.
A német neurológus és grafológus szülőhelye Filehne, Poznan tartomány egyik városa Poroszországban. Mivel Poroszország már a múlté, Pophal szülővárosa, melynek mai neve Wieleń, már Lengyelországban található. Akkoriban a helység lakosainak zöme protestáns, két evangélikus templom is volt a városkában.
Ha csupa P kezdőbetűkkel akarnánk néhány alapinfót róla közölni, azt mondhatnánk: Pophal poroszországi protestáns.
Filehne hangulatos látképe