2018. augusztus 13., hétfő

Schermann „regényes” tekintete

Schermanns Augen (Schermann tekintete) a címe a nemrégiben a Wallstein Verlag kiadásában megjelent német regénynek. Steffen Mensching német színész, rendező, kulturális tudós és író a szerzője, aki több mint egy évtizedet dolgozott e nagy művén.
Gulágregény – így kategorizálják. Története jórészt egy „világvégi” szovjet-orosz fogolytáborban játszódik, ahol Rafael Schermann közel ezer rabtársával senyved abszurd körülmények között. Az osztrák és német szereplők köré épülő cselekmény nemcsak Schermann végnapjait igyekszik megjeleníteni, hanem visszatekint a neves fogoly életének kellemesebb időszakára, így a húszas évekre és Bécsre, ahol Schermann íráselemzéseivel sokakat elkápráztatott és kiemelkedően ismertté lett.
A szerző alaposan utánajárt Schermann életének és tevékenységének. Hogy mennyit sikerült feltárnia és megjelenítenie, azt tőle vagy a regény egyik olvasójától tudhatnánk meg.

2018. augusztus 6., hétfő

150 éve született Ács Lipót

Maga is ténykedett írásszakértőként, ám elsősorban Rákosné Ács Klára édesapjaként tartjuk számon, a sokoldalú férfit, akit már röviden bemutattuk. Ezúttal születésének 150. évfordulóján személyes életének hivatalos és jelentős dátumait vesszük sorra.

Auerbach Lipót 1868. augusztus 6-án Vizsolyban született. Atyja Auerbach Károly izraelita terménykereskedő, anyja Stern Katalin.
Auerbach Lipót sümegi közs. reáliskolai rajztanárt a szegzárdi áll. gymnasiumhoz rendes rajtanárrá (1896. jul. 31.) nevezték ki.
1898 májusában Auerbach Lipót, a szegzárdi főgimnázium rendes rajztanára, eljegyezte Gunsberg Szeréna kisasszonyt, Gunsberg Adolf bájos leányát Budapesten. 1898 augusztusában tartották esküvőjüket a Dohány-utcai izraelita templomban.
Anyakönyvi bejegyzés: Az újszülött: Klára. Születésének ideje 1899. május 15. Atyja Auerbach Lipót / Vizsoly, Anyja Günsberg Szerén / Duna-Adony. A lánygyermek elnevezésének napja. május 28.
1900 január: A szegzárdi kir. törvényszék kinevezte a kir. törvényszékhez állandó írásszakértőül Auerbach Lipót főgimn. tanárt.
1903 októbere „Névmagyarosítás. Auerbach Lipót szekszárdi állami főgimnáziumi tanár és kiskorú Klára leánya családi nevüket »Ács« ra változtattak belügyminiszteri engedéllyel.”
1912/13. tanév: Ács Lipót, a rajzoló mértan és szabadkézi rajz okl. rendes tanára szolgálattételre a budapesti magyar nemzeti múzeumhoz osztatott be.
Anyakönyvi bejegyzés: Ács Lipót nyugalmazott főgimnáziumi tanár, 76 éves, 1945. július 9-én du. 6 órakor elhalálozott, a halál oka szívizom elfajulás.

2018. július 30., hétfő

Klages szülőhelye és emléktáblája

Ludwig Klages szülővárosa Hannover, így szülőházát is e városban kell keresnünk. S noha a házat már nem találhatjuk meg, a helyére emlékeztető táblára rálelhetünk.
Sárga falú emeletes sarokház áll Hannover központi részén a Warmbüchenstraße 21. szám alatt, melynek oldalsó kerítésfalán egy bronztábla látható. A tábla közepén Klages profilja domborodik, és a széleken lévő feliratozásból megtudhatjuk: Ezen a helyen állt 1885-ig Ludwig Klages (1872–1956) filozófus és pszichológus szülőháza.
Klages portréja alatt kapott helyet egyik gondolata: „A test a lélek megjelenése – A lélek a test értelme.”
Az emléktábla feliratait böngészve azt is megtudhatjuk, hogy a marbachi Klages Társaság helyezhette el itt.

2018. július 23., hétfő

Az ifjú Klages fényképe

1895 tájékán készült ez a fénykép egy müncheni fotós műtermében. A huszonéves Ludwig Klages látható rajta bajusszal és szakállal.
Ez a kép abban az időszakban örökítette meg a grafológiatörténet egyik meghatározó személyiségét, amikor a grafológia vonzáskörébe került. Tudni lehet, hogy 1896 novemberében, Hans H. Busséval és Georg Meyerrel együtt megalakították a Német Grafológiai Társaságot. Akkor Klages még nem töltötte be a 24. évét, Busse sem volt sokkal idősebb nála.

2018. július 16., hétfő

Hans H. Busse a grafológus

Hans H. Busse
1871 júliusában a Németország északi részén lévő Mölln városában egy tisztviselő fiaként született. Hannoverben volt gimnazista. Majd könyvesboltban dolgozott. Azt követően Berlinben filozófiát és nyelveket tanult. Onnan Münchenbe ment, ahol élettani, pszichológiai és fiziognómiai ismeretekkel gazdagította tudását. És ott, Münchenben, Németország déli részének szellemi központjában Busse 23 éves korában, 1894-ben megalapította saját tudományos grafológiai intézetét (Institut für wissenschaftliche Graphologie).
Maga is közreadott több grafológiával foglalkozó tanulmányt, továbbá Crépieux-Jamin munkáiból fordított német nyelvre.
Busse grafológia iránti lelkesedése hatással volt Ludwig Klagesre és Georg Meyerre is. Velük együtt alapította meg 1896 novemberében a Német Grafológiai Társaságot, melynek Busse az elnöke is lett. Továbbá szerkesztője és állandó szerzője a társaság szakmai folyóiratának.
Busse nemcsak grafológiával foglalkozott, tehetsége művészi téren is megnyilvánult: költő, szobrász, festőművész és építész volt. Ám hosszú élet nem adatott számára, 1920 áprilisában 48 évesen hunyt el.

2018. július 12., csütörtök

Stefan George körében

A ma éppen 150 esztendeje született Stefan George (1868–1933) az európai költészetre is hatott. De a német lírikus nemcsak az utókorra, hanem már kortársaira is hatással volt eszményeivel és művészetfelfogásával. A körülötte kialakult csoportosulást George-kör (George-Kreis) néven tartják számon. Ezen csoportosuláshoz tartozott Ludwig Klages (1872–1956) is, akire ugyancsak termékenyítőleg hatott Stefan George szellemisége és világnézete.
*
Ezúttal egy széles körben ismert, 1902. áprilisában Münchenben készült fotóval idézzük meg Stefan George-ot és körének néhány tagját.
Stefan George a kép jobb felén a felső sorban részben takarásban látható, a szakállas holland költő és író Albert Verwey (1865–1937) mögött. A kép közepén Klagest ismerhetjük fel, aki a legfiatalabb a képen szereplők közül, a harmincadik évében járt ekkoriban. Tőle balra, profilból Karl Wolfskehl (1869–1948) német író, fordító. Utóbbiak között áll a szinte delejes tekintettel néző Alfred Schuler (1865–1923) a misztikus gondolkodó, aki a müncheni Kozmikusok (Kosmiker) vezéralakja volt.

2018. július 2., hétfő

Die Handschrift – Egy folyóirat, három név

Nemes egyszerűséggel Die Handschrift (a kézírás) volt az elnevezése annak a német folyóiratnak, amely az írásvizsgálattal foglalkozott és három nagy nevet kapcsolhatunk hozzá. Olyanokét, akiknek munkássága a grafológia terén úttörő jellegű. Ők név szerint (koruk sorrendjében): Wilhelm Preyer, Albrecht Erlenmeyer és Wilhelm Langenbruch.
A folyóirat első lapszámának beharangozó hirdetését mutatjuk. S bár a lap első ízben 1895-ben jelent meg, azt is el kell árulnunk, hogy nem volt hosszú életű, hiszen 1896 elején jelent meg az utolsó száma. Ám mégis ez volt az első német nyelvű grafológiával foglalkozó folyóirat.

Íme a hirdetés, és főbb sorai magyarra fordítva


Megjelenik 1895 április elején.
A Kézírás
Tudományos írástani és grafológiai lapok.
Dr. A. Erlenmeyer egészségügyi tanácsos és dr. W. Preyer közreműködésével 
kiadja W. Langenbruch hites törvényszéki írásszakértő.
Leopold Voss Kiadóvállalat, Hamburg, Hohe Bleichen 34.
Havonta megjelenik egy füzet. - Ára negyedévenként 2 márka.
1895. No. 1.