2015. február 16., hétfő

Dolch Erzsébet: A gyakorlati grafológia elvei


Dolch Erzsébet „A gyakorlati grafológia elvei” című tanulmánya 1936-ban jelent meg Közlemények a Ferencz József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetéből sorozat 7. számú kiadványaként. 
Mivel Románné Goldzieher Klára egyes források alapján már a Magyar Pszichológia Szemle 1935. 1-2. számában bemutatta, így a tanulmány elkészülte korábbra tehető.
A szerző a grafológia népszerűsítését célzó összefoglaló munkájának előszavában írja: „Jelen kis füzetem betekintést akar nyújtani a grafológia tudományába. …Munkám megírásában Biró József: A modern grafológia c. könyve lebegett szemem előtt, amely a legkimerítőbb s egyben egyedülálló a magyar szakkönyvek között. … Biró egész munkáján végighúzódik a klagesi formanívó elmélet, s ezért a legteljesebb és egyúttal szigorúan tudományos munka.”
A csupán füzetnyi terjedelmű tanulmány aligha kerülhet a hazai grafológia alapművei közé, pedig érdekes adalék a huszadik század elejének grafológia-történetéhez. Kis terjedelme miatt egy másik művel társítva jelent meg 2000-ben. S mivel az újabb kiadásából néhány jelentéktelennek tűnő részlet kimaradt, érdemes fellapozni az első kiadást, melyből megtudjuk, hogy 1936. március havában írta az előszavát. A felhasznált szakkönyvek jegyzékét sem közli az újabb kiadás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése