2015. augusztus 3., hétfő

Israel Odem, az izraeli grafológus


Israel Odem
Israel Odem (1908-1997) az Osztrák-Magyar Monarchia keleti részén született, az első világháború alatt árva lett, s testvéreivel Izraelbe menekítették őt is. Ott nőtt fel, szakmát szerzett, megnősült. Felesége a harmadik gyermekük születésekor elhunyt. Odem ezután, 1937-től autodidaktaként foglalkozott grafológiával. 1960-ban jelent meg első könyve melyben a latin és a héber írások elemzésével is foglalkozott.
S ebben a könyvében már említést tett arról a tipológiáról, melyet az egzisztenciális alkalmazkodás 9 módja alapján dolgozott ki, 9 fő potenciát és személyiségtípust meghatározva. Az általa kidolgozott módszer a kézírás 36 grafikus jegyét vizsgálja, s ez alapján az Odem-féle tipológia az adott személyt mégsem típusba sorolja, hanem viselkedésében jelen lévő potenciák keverékének arányát adja meg.
1944-ben újra nősült s egy kibucba költözött. Odem hosszú és aktív élete során 14 grafológiai témájú könyvet jelentetett meg.
Az izraeli grafológia e meghatározó személyét és munkásságát a magyar grafológusokkal elsőként Urbán József ismertette meg a Grafológia folyóirat 2010/5 számában. (E bejegyzés is ezen cikk információi alapján készült.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése