2017. január 30., hétfő

Rosa Baughan és a kézíráselemzés

Rosa Baughan kézjegye
A Viktória-kori Anglia híres tenyérjósa volt Rosa Baughan (1829–1911) kisasszony. Szerzőként is tevékeny volt. Könyvet írt a tenyérjóslásról, valamint az okkult ismeretekről készített egy összefoglaló művet. De a fiziognómia irodalmához is hozzátett.

Az első kiadás címoldala
Számunkra a Character Indicated by Handwriting c. műve lehet érdekes. Ennek alcím-szerű beharangozója így szól: Gyakorlati értekezés annak alátámasztására, hogy egy személy kézírása csalhatatlan útmutató a jelleméhez, illusztrálva államférfiak, ügyvédek, katonák, egyházi személyek, szerzők, költők, zenészek, színészek és más személyek kézírásos leveleivel.
A londoni The Bazaar kiadó jelentette meg első ízben 1877-ben. Majd mások 1886-ban újra kiadták. A szerző halála utáni a harmadik kiadása.
Az említett művek nem fedik le teljesen Rosa Baughan igencsak sokszínű szerzői hagyatékát. Megjelentek még a tollából szerelmes történetek, valamint Shakespeare színdarabok rövidítve, készített útmutatót franciaországi üdülőhelyekről az angoloknak, és még bőrműves munkákról is publikált.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése