2014. szeptember 25., csütörtök

Köszönet és méltatás: Románné Madzsarnéról


Madzsarné Jászi Alice
Dr. Madzsar Józsefné (1877-1935), lánykori nevén Jászi Alice, a mozgáskultúra területén alkotott maradandót. A magyar grafológiatörténet eddig csupán azért ismerte nevét, mert Románné Goldzieher Klára elismeréssel szólt róla. 
Románné 1926-ban megjelent Írás és egyéniség című könyvének előszavában írja: „Nem mulaszthatom el, hogy e helyen meg ne emlékezzem dr. MADZSAR JÓZSEFNÉ-ről, a kiváló grafológusról, aki annak idején bevezetett az íráselemzés alapfogalmaiba s a grafológia művelésére buzdított, amiért e helyen mondok neki köszönetet.”
Majd a grafológia történeti áttekintését tárgyaló részben a korának honi grafológiai élete kapcsán megjegyzi: „Dr. MADZSAR JÓZSEFNÉ-é az érdem, hogy lélektani képzettséggel és emberismerő éles meglátással alkotott íráselemzéseivel a magyar társadalom művelt rétegeinek érdeklődését a grafológiára irányította.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése