2015. október 19., hétfő

Klages magyar barátja


Palágyi Menyhért
Palágyi Menyhért (1859-1924) a 19. század végén kezdte ténykedését. Matematikával, természettudománnyal, majd irodalomkritikával és társadalomelméleti kérdésekkel is foglalkozott. De ami ezúttal a legfontosabb: a századelő kiemelkedő – bár mára elfeledett – filozófusa volt. Német nyelven Melchior Palagyi néven publikált. 1901-ben a tér és idő egységét tárgyaló tanulmányával megelőzte Einstein nagyhatású gondolatait.
Palágyi 13 évvel volt idősebb Ludwig Klagesnél, és a német gondolkodó becsülte Palágyi munkásságát, eszméi nagy hatással voltak rá. Szakmai barátság alakult a két filozófus között. 1908-ban egy konferencián találkozott  először személyesen az akkor 49 éves magyar-zsidó természetfilozófus és a 36 éves Klages. Majd Palágyi Münchenben Klages vendége volt 1911-12 telén egy hónapig. Amikor Palágyi a Tanácsköztársaságot követően Németországba költözött, Klages már Svájcban élt. A német filozófus két hétig vendégül látta magyar kollégáját kilchbergi házában nem sokkal Palágyi halála előtt. Palágyi 65 évesen hunyt el Németországban. Ezt követően Klagest felkérték, hogy Palágyi műveit szerkessze kiadásra, s ő annak ellenére, hogy a saját munkáit emiatt félre kellett tennie, nem mondott nemet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése