2014. október 6., hétfő

Ludwig Klages életéről és munkásságáról

Több helyütt csupán filozófusként és pszichológusként tartják számon, pedig Klages említése nélkül a modern grafológiáról aligha szólhatunk. A német gondolkodó 1872 decemberében született Hannoverben. Apja kereskedő volt. Klages tanulmányai során a kémia terén mélyedt el, le is doktorált. Ám természettudományos érdeklődése egyre inkább a filozófia, valamint az emberi megnyilvánulások mozgatórugóinak megismerése felé fordult. A 19. század végén Münchenben élt, itt ismerkedett meg Hans H. Busse révén a grafológiával. 1896-ban mindketten alapítói a Német Grafológia Társaságnak. Már a 20. század első évtizedeiben grafológiai témájú munkái jelentek meg. Alapműve A kézírás és karakter már tucatnyi kiadást élt meg. Elsősorban a formanívó elméletet kötjük Klages nevéhez, de más elgondolásai is bekerültek a grafológia tudományos rendszerébe. Valódi innovatív gondolkodó, és grafológiai munkásságának gyökereit más jellegű tanulmányaiban is megtalálhatjuk.
Amikor az első világháború kitört már elmúlt negyven, nem kívánt a harcokban részt venni, ezért 1915 nyarától Svájcban élt, szülőhazájába csak évtizedekkel később, alkalmanként (főleg 1949-től előadásokat tartani) tért vissza. Klages úgy művelte a grafológiát, hogy az megélhetéséhez is hozzájárult. 83 évesen svájci lakhelyén Kilchbergben hunyt el 1956 nyarán.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése