2014. október 30., csütörtök

Poppée sírjánál

Rudolphine Poppée (1865-1934) a monarchia legismertebb grafológusnője volt. Több ízben járt hazánkban és magyar nyelven is kommunikált. Annyit netes böngészéssel is kideríthetünk, hogy abban a prágai zsidó temetőben nyugszik, ahol Franz Kafka is. A strašnicei új zsidó temető még ma is használatban van.  
A közelmúltban oda látogatott el Repiszky Tamás régész-művelődéstörténész, aki Madzsarné Jászi Alice dédunokája. Felkereste, sőt hogy egészen pontosak legyünk, felkutatta Poppée sírját. Ő bocsátotta rendelkezésre az itt közölt fotót.
A fekete sírkő alján lévő héber felirat közlésétől eltekintünk. 

E sírkőre több névváltozata közül a Dolfine Poppée vésetett.

A felirat német nyelvű sorai:
Hier ruht unsere liebe
Dolfine Poppée
ein selbstloser mensch,
eine grosse forscherin.
geb. 8. sept. 1865
gest. 8 märz 1934
Friede!

Magyarul: Itt nyugszik a mi Dolfine Poppée-nk 
egy önzetlen ember, egy nagy kutató. 
Született: 1865. szept. 8., elhunyt: 1934. márc. 8. 
Béke!

2014. október 27., hétfő

Klages sírja a kilchbergi temetőben


Klages (1872-1956) neve nem ismeretlen a grafológiával foglalkozók számára. A német filozófus és pszichológus a kézírás kutatásának teoretikusa lett. 
A modern grafológia jeles személyisége Svájcban lelt második otthonára, majd végső nyugalomra is. A kilchbergi temetőben Thomas Mann sírja a leghíresebb és annak  közelében található Ludwig Klagesé.  
Klages 83 évesen hunyt el szívproblémák következtében 1956. július 29-én, alig egy évvel a német író után. Szerette volna, hogy sírja Mann nyughelye közelében legyen – ám az író állítólag nem kedvelte Klagest, így ha ő él tovább, hasonló kívánsága aligha lett volna. 
Klages borostyánnal körbefuttatott egyszerű sírkövének érdekessége, hogy egy kelta szimbólum, a természet tökéletességét kifejező háromkarú spirál (triskele) is helyet kapott rajta.       

2014. október 20., hétfő

Klages hangja időskorából


Ez a hangfelvétel a közelmúltban került fel a népszerű video-megosztóra. Ludwig Klages (1872-1956) egyik előadását jó minőségben rögzítették. Valamikor az ötvenes évek elején készült. Klages ekkor már idős volt, közelített vagy beléphetett nyolcvanas éveibe. De még német nyelvtudás nélkül is érdemes belehallgatni.

2014. október 13., hétfő

Klages kézzel írt sorai


Nemrégiben egy autográfokat értékesítő weboldalon bukkantam Ludwig Klages (1872-1956) egyik kéziratára. Az 1929. június 3-án Kilchbergben keltezett sorokat, az akkor 56 éves filozófus, pszichológus és grafológus ceruzával vetette papírra, és az utolsóba nevét is leírta.
Íme az értékes dokumentum:


 

2014. október 6., hétfő

Ludwig Klages életéről és munkásságáról

Több helyütt csupán filozófusként és pszichológusként tartják számon, pedig Klages említése nélkül a modern grafológiáról aligha szólhatunk. A német gondolkodó 1872 decemberében született Hannoverben. Apja kereskedő volt. Klages tanulmányai során a kémia terén mélyedt el, le is doktorált. Ám természettudományos érdeklődése egyre inkább a filozófia, valamint az emberi megnyilvánulások mozgatórugóinak megismerése felé fordult. A 19. század végén Münchenben élt, itt ismerkedett meg Hans H. Busse révén a grafológiával. 1896-ban mindketten alapítói a Német Grafológia Társaságnak. Már a 20. század első évtizedeiben grafológiai témájú munkái jelentek meg. Alapműve A kézírás és karakter már tucatnyi kiadást élt meg. Elsősorban a formanívó elméletet kötjük Klages nevéhez, de más elgondolásai is bekerültek a grafológia tudományos rendszerébe. Valódi innovatív gondolkodó, és grafológiai munkásságának gyökereit más jellegű tanulmányaiban is megtalálhatjuk.
Amikor az első világháború kitört már elmúlt negyven, nem kívánt a harcokban részt venni, ezért 1915 nyarától Svájcban élt, szülőhazájába csak évtizedekkel később, alkalmanként (főleg 1949-től előadásokat tartani) tért vissza. Klages úgy művelte a grafológiát, hogy az megélhetéséhez is hozzájárult. 83 évesen svájci lakhelyén Kilchbergben hunyt el 1956 nyarán.