2016. június 27., hétfő

Némi személyes Michonról

Egy vidéki napilapunk színes hírei között leltem ezt a szöveget, mely érdekes személyes részleteket közöl Jean-Hippolyte Michon és az 1871-es év egyik jelentős eseménye kapcsán. (Illusztrációnk Michon abbé egyik olyan képe, melyen a leginkább fellelhetők a róla itt írottak.)

1871. november 24-e van. A 65 éves Michon abbé vörös és arany előadótermet bérelt ki, hogy bejelentse a csodálkozó embereknek, új tudomány született: a grafológia.
Az abbé vastag szemöldöke alatt huncut szemek ragyognak, romantikus ifjúkorából megőrizte csigákba bomló hosszú haját. Lelkesen és ékesszólóan beszél arról az újságról, melyet nemrég indított meg: a „Kéziratos Újság”-ról. A következő magyarázatot adja: „Negyven év óta megőrzöm híveim és barátaim leveleit, és addig elemzem mindenkinek az írását, amíg feltárom jellemét.”

A fenti idézetet innen vettük: Szolnok megyei Néplap. 1971. július 16. 4. oldala (Tarka-barka). Ám ott a szöveg eredeti forrásához támpontot nem találunk.

2016. június 20., hétfő

Az első grafológia lap fejléce

A grafológia szó felbukkanását az első grafológiai témájú folyóirat megjelenéséhez kötjük. Az évszám 1871. E lap lelke, a grafológia szó kiötlője pedig nem más, mint Jean-Hippolyte Michon.
Most e grafológiatörténeti mérföldkőnek tekinthető periodika első számának fejlécét nézzük meg közelebbről.

Ami leginkább figyelmet követel, azaz legnagyobb méretű a főcímből az az „autographes”. Ez lenne a lényeg! Az „autográfok” szó „sajátkezű írások” jelentéssel bír.
E szó alatt találjuk a „l'art de juger les hommes par leur écriture” szöveget, melyet úgy magyaríthatnánk „az emberek megítélése az írás által”. Ez alatt pedig a „feuille hebdomadaire consacrée aux curieuses révélations de la graphologie” olvasható, azaz „hetilap melyet különösen a grafológia kinyilatkoztatásainak szentelnek”.
(Megjegyezzük, hogy alig telt el fél esztendő, s már „La Graphologie” felirat volt a legékesebb és legnagyobb a fejlécen!)

Ha valaki a megjelenés napjára kíváncsi, ne a bal felső sarokban lévő dátumot böngéssze. Ugyanis ez egy felülnyomott dátum lehet. Hiszen november 4-ére tervezett megjelenés csak két héttel később 1871. november 18-ára valósult meg. (Ez az oka, hogy a különböző források eltérően említik a lap megjelenését!)

2016. június 13., hétfő

Dienes András és a grafológia

A Petőfi életének kutatójaként ismert Dienes András (1904–1962) Kassán született. Szegeden tette le az érettségijét. Újságíró akart lenni, de a családi hagyományt folytatva (uis. apja is honvéd volt), katonai pályára lépett. Volt katona, csendőr majd rendőr, ellenálló, politikai fogoly, kitelepített, halálraítélt és kitüntetett is. Végül az irodalomtudományok kandidátusa címet is oda tehették neve mellé, és az MTA Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa lett.
Eleinte katonai szakíró és szépíró is. Több ifjúsági regény szerzője (pl. Farkasles, Bogáncs hadnagy). Történelmi és irodalomtörténeti emlékhelyeink ismerője és szenvedélyes védelmezője lett.
Dienes András
1949-ben jelent meg első Petőfi-könyve, s akkor már elkötelezettje lett az ügynek. Szinte megszállott szorgalommal járta a terepet, kutatott és publikált. Erre 1955-től nyílt jórészt lehetősége, s mindössze hét év adatott még neki. Mint irodalomtörténész újabb témát talált, Radnóti halálának körülményei után kutatott, amikor váratlanul elhunyt.
Fiatalon még Dienes Andor néven publikált, s egyik 1938-ban megjelent cikke arról tanúskodik, hogy alaposan elmélyedt a grafológiában, melyben a klagesi irányvonalat követte.

2016. június 6., hétfő

A MÍT első elnöke: dr. Dorning Henrik

dr. Dorning Henrik
A Magyar Írástanulmányi Társaság megalakulásakor a szervezet elnöke dr. Dorning Henrik (1880–1960) lett, aki akkor rendőrfőkapitány helyettes volt. Tudományos és oktatói vonalon is működött, valamint a rendőrség megújításán is ténykedett.
Dorning jogi doktorként a büntetőjogban és a rendőrségi módszerekben éppúgy naprakész volt, mint a pszichológiai vizsgálatok terén. Az orvostudományi és a technikai újítások is érdekelték őt, csakúgy, mint a pszichoanalízis és a grafológia is.
A külhonban is ismert kriminológus 1934-ben nyugdíjba vonult, s onnantól élete végéig hobbijának, az ornitológiának szentelte ideje javát. Tevékeny és elismert művelője volt a hazai madártani kutatásnak.