2017. január 30., hétfő

Rosa Baughan és a kézíráselemzés

Rosa Baughan kézjegye
A Viktória-kori Anglia híres tenyérjósa volt Rosa Baughan (1829–1911) kisasszony. Szerzőként is tevékeny volt. Könyvet írt a tenyérjóslásról, valamint az okkult ismeretekről készített egy összefoglaló művet. De a fiziognómia irodalmához is hozzátett.

Az első kiadás címoldala
Számunkra a Character Indicated by Handwriting c. műve lehet érdekes. Ennek alcím-szerű beharangozója így szól: Gyakorlati értekezés annak alátámasztására, hogy egy személy kézírása csalhatatlan útmutató a jelleméhez, illusztrálva államférfiak, ügyvédek, katonák, egyházi személyek, szerzők, költők, zenészek, színészek és más személyek kézírásos leveleivel.
A londoni The Bazaar kiadó jelentette meg első ízben 1877-ben. Majd mások 1886-ban újra kiadták. A szerző halála utáni a harmadik kiadása.
Az említett művek nem fedik le teljesen Rosa Baughan igencsak sokszínű szerzői hagyatékát. Megjelentek még a tollából szerelmes történetek, valamint Shakespeare színdarabok rövidítve, készített útmutatót franciaországi üdülőhelyekről az angoloknak, és még bőrműves munkákról is publikált.

2017. január 23., hétfő

Joachim Schrijver holland orvos és grafológus

Amszterdamban született 1871. szeptember 17-én. Hétgyermekes zsidó családban nőtt fel.
A holland belgyógyász és grafológus esetében eszünkbe juthat a „Nomen est omen” mondás, hiszen a Schrijver név jelentése „író”.
Dr. J. Schrijver nevével grafológiai tankönyv szerzőjeként is találkozhatunk. Valamint Dr. Joachim Schrijver lett az 1926-ban alakult Holland Grafológiai Egyesület első elnöke. (Említésre érdemes, hogy az egyesület lapjának szerkesztőjeként magyar szerzők cikkeit is közzétette.)
Tudjuk róla, hogy 1936-ban egy a spanyol köztársaságot támogató szervezet titkára lett.
Már bácsi korban volt, amikor 1944 januárjában deportálták és theresienstandi koncentrációs tábor „lakója” lett. De 1945 nyarán visszatérhetett Amszterdamba.
Elérte még a 80 éves kort, 1951. november 12-én hunyt el.

2017. január 16., hétfő

Paula Sinzheimer grafológiával is foglalkozott

1890 májusában született Würzburgban zsidó borkereskedő lányaként. Mire betöltötte a 21. évét családi állapota: özvegy. Második férje Hugo Sinzheimer (1875–1945) jogász, jogtudós lett. 1913-ban házasodtak, első gyermekük 1914 tavaszán jött a világra. Ő nyolc éves lehetett, amikor a negyedik gyermekkel teljes lett a család.
Paula Sinzheimer
A Sinzheimer házaspár jobbnak látta, ha elhagyják Frankfurtot és a hitleri Németországot, így 1933-ban Hollandiában telepedtek le. A férjnek sikerült egyetemi tanári állást kapnia ott. Majd munkajogi könyvén dolgozott.
Kivándorlásukat követően Paula Sinzheimer a grafológiában mélyedt el, valamint fejlődéslélektani kutatásokban segédkezett az egyetemen. Ekkoriban már nagyszülők. Ám Paula folyamatosan képezte magát a grafológia terén, még akkor is, amikor már bujkálniuk kellett. 1945 májusában nagy megkönnyebbülés volt számukra, hogy négy gyermekük túlélte a szörnyűségeket. Még azon az őszön az addigra elismert munkajogász férj, 70 évesen elhunyt. Paula is 70 éves korában távozott el, 15 esztendővel később 1960 novemberében.
Legidősebb gyermekük élt a legtovább, Gertrud Mainzer emlékeiről mesélt e felvételen, melynek végén fotókat is mutatnak a családtagokról.

2017. január 9., hétfő

L. Meyer népszerű grafológiai tankönyve

Első ízben 1895-ben jelent meg L. Meyer álnéven a „Lehrbuch der Graphologie”, mely a svájci Laura von Albertini munkája volt. (Első kiadást még nem láttam, de a későbbi kiadásokban a belső címlapon feltüntették a valódi nevét is.)
Ez a német nyelvű, gótbetűkkel szedett, jól szerkesztett és írásmintákkal gazdagított könyv népszerű lett a német nyelvterületeken – még hazánkban is e nyelvet ismerők körében. Többnyire kék borítóval jelent meg és a 20. század elején hosszú évekig az egyik legismertebb, legolvasottabb grafológiával foglalkozó kézikönyv volt. A grafológia tankönyve lehetne a magyar címe, és „mindenkinek” készült.
Szerzője 1909-es halála után is több ízben megjelent még népszerű munkája. Néhány későbbi kiadásában, a lánya neve (Nina von Albertini) is megjelent szerzőként, aki feltehetően ezt-azt módosított benne illetve tovább bővítette.

Akinek még nem volt módja L. Meyer könyvét a kezébe vennie, e rövid felvétel segítségével belepillanthat egyik példányába.

2017. január 2., hétfő

Laura von Albertini vagyis L. Meyer

Laura von Albertini
A grafológusnő 1853 májusában született egy jónevű svájci család sarjaként. Apja megbecsült mérnök volt. Anyja kiváló asszony, aki nagy hatással volt lányai fejlődésére. Az Ursina Henrietta Laura Gugelberg von Moos nevű lányka hat testvérével együtt nőtt fel a családi birtokon (Salenegg) természetközelben. Szülőhelye majd lakhelye Maienfeld (vagy rétoromán nevén Maiavilla) község. A legközelebbi város Ragaz (mai neve Bad Ragaz), az ismert gyógyhely, ezért gyakran említik úgy, hogy a svájci grafológusnő Ragaz mellett lakott.
18 esztendősen lett Heinrich von Albertini hitvese. Férje lánya mellett két közös lányukat is felnevelte. Korán özvegységre jutott, s akkor hazaköltözött a családi birtokra. Akkoriban kezdett a grafológiával ismerkedni. Grafológiai tankönyve L. Meyer név alatt első ízben 1895-ben jelent meg, és számos kiadást megért. Laura von Albertini 1909 szeptemberében hunyt el 56 éves korában.