2015. május 25., hétfő

Ania Teillard és Max Pulver párhuzamok


Ania Teillard és Max Pulver ugyanazon évben, 1889-ben születtek. De még további hasonlóságokat is találhatunk életükben. Mindketten a legkisebb gyermekek voltak a családjukban, három idősebb testvérrel. És mindketten hétéves korukban veszítették el édesapjukat. 
Mielőtt rátaláltak volna a grafológiára előbb írással foglalkoztak, s az utókor irodalmi munkásságukat számon tartja. Nemcsak kortársak voltak, de ismerték is egymást. E két jeles grafológus szakmai munkájában is találhatunk hasonlóságot. Ők „a lélekelemzés és a Jung-féle mélylélektan hatása alatt állnak és annak szemszögéből sok eredeti, a lelki élet mélységeiből fakadó jelenséget fednek fel.” – írta róluk Románné Goldzieher Klára „Ki vagy? Megmondja az írás” c. könyvének a grafológia történetét áttekintő fejezetében.

2015. május 18., hétfő

Ki volt Ania Teillard?


Anja Mendelssohn
1930-ban
Anja von Mendelssohn 1889-ben született Észtországban. Az apja ott egyetemi professzor volt. Még gyermekkorában költözött családjával elhunyt apja hazájába, Németországba. Anja színésznőként kezdte felnőtt életét, majd írásba fogott. Húszéves korában jelent meg első regénye. Az első grafológiai témájú könyvét még testvérbátyjával, Georg Mendelssohnnal (1886–1955) együtt készítették. A következő német nyelvű „Írás és lélek – Út a tudattalanba” c. könyv borítóján az Anja Mendelssohn név szerepel. Az 1948-ban franciául megjelenő „A lélek és az írás” könyvét már Ania Teillard néven publikálta. Szép kort ért meg: 88 évesen hunyt el, 1978. január 17-én Párizsban.
Tanáraként gyakran említik Ludwig Klagest. Kapcsolatot tartott Max Pulverrel, Robert Saudekkel és Jules Crépieux-Jaminnel is.

2015. május 11., hétfő

Íráselemzéstől a csillagjóslásig – Elsbeth Ebertin


Elsbeth Ebertin
az 1910-es években
A német írónő Elsbeth Paula Schmidt néven született 1880 májusában Németország keleti részén. Házassága révén lett a családneve Ebertin. Egy fia született. A gyermek ötéves volt, amikor a szülők elváltak, s felnőtt koráig a volt férj nevelte.
Elsbeth Ebertin már a 1900-as évek elején publikált grafológiai témában különböző lapokban. S úgy tűnik házasságának kudarca a szerelem iránt tette érdeklődővé, hiszen több grafológiai könyvét is e tárgyhoz kapcsolhatjuk: írt egyet arról, hogy milyenek a férfiak a szerelemben és egy másikat arról, hogy milyenek a nők a szerelemben. A szeretet rossz módjáról szóló, valamint a szerelmesek kézirataival foglalkozó könyvek mellett az intelligencia és kézírás kapcsolatával foglalkozó, valamint egy gyakorlati kézikönyvet is fellelhetünk Ebertin művei között.
Ám a német grafológus hölgy elemző munkája során megismerte az asztrológiát, s nyugodtan állíthatjuk, hogy átpártolt ahhoz. 1915-ben jelent meg az első asztrológiai témájú könyve, majd ezek kerültek többségbe nála. 1917-38 között egy asztrológiai magazin szerkesztője volt. Elsbeth Ebertin a múlt század 20-as, 30-as éveinek egyik legismertebb asztrológusa volt Európában. 1944-ben egy bombázás során vesztette életét.
Az Ebertin név ma is jól cseng asztrológus körökben, s ez éppúgy köszönhető Elsbeth Ebertinnek, mint a fiának Reinhold Ebertinnek (1901-1988) vagy unokájának Baldur Ebertinnek (1933-).

2015. május 4., hétfő

Ernst Hoferichter és a grafológia


A néhai bajor publicista, író és színész nevét egy művészeti díj kapcsán ismerhetik kortársaink. 1975 óta az özvegye által alapított Ernst Hoferichter-díjat, az a müncheni szerző kaphatja, akinek műveiben az eredetiség nyitottsággal és humorral társul.

Ernst Hoferichter 1895 januárjában (120 éve) született Münchenben egy ács fiaként. A családja nem volt tehetős, de ő ösztöndíjjal mégis tanulhatott. Orvosi, filozófiai és irodalmi tanulmányokat is folytatott. Az I. világháború idején a katonai szolgálat mellett amatőrként színészkedett. Később az újságírás mellett a színház iránti érdeklődése megmaradt, színházi munka kapcsán ismerte meg feleségét is. Egy évtizedet távoli tájakon töltöttek, s amikor 1933-ban hazatértek, szembe kellett néznie azzal, hogy nemkívánatos személy lett. A háborút követően már többet publikálhatott. A 70. születésnapja alkalmából még maga írt könyvet „A világ legnagyobb törpéje” címmel. Ám a rá következő esztendőben, 1966-ban elhunyt.
Halála évében jelent meg egy bizonyosan a grafológia témakörébe sorolható könyve, melynek ugyan hosszú a címe, de a borítóját megmutatjuk. Néhány név azok közül, akikkel foglalkozik ebben: Wagner, Beethoven, Thomas Mann. S még a grafológia iránt érdeklődő költőfejedelem, Goethe ifjúkori és időskori írását is bemutatja.
Ernst Hoferichter esetében a grafológia iránti érdeklődésnek személyes vonatkozása is van. Hiszen Ludwig Klages egyik ismerőse volt. És annyira érdekelte őt a kézírás tanulmányozása, hogy Hoferichter 1952-ben államilag kinevezett tudományos kézírás szakértő lett.