2015. április 28., kedd

80 éve született Oskar Lockowandt


A német pszichológus és grafológus 1935. április 28-án született egy baltikumi településen. Egyetemi tanulmányai során a filozófia és a nyelvészet felől érdeklődése egyre inkább a pszichológia felé fordult. Tudományos segédmunkatársként kezdte 1964-ben Bielefeld egyetemén. Néhány év múlva a doktori értekezésének tárgya a kézírással kapcsolatos vizsgálódás. E dolgozat témavezetője Robert Heiss (1903-1974), akinek előbb tanítványa volt, majd szakmai barátok lettek. Lockowandt 1972-től egyetemi professzor. Pszichológiai elméletével és ezirányú kutatásokkal is foglalkozott. Valamint a tanárképzés reformjával és gyermekek terápiájával. Komoly szerepe volt abban, hogy a Frostig-módszert (teszt és terápia) megismertette Németországban. Egész munkássága alatt nagy jelentőséget tulajdonított a kézírás tudományos vizsgálatának, számos grafológiai tanulmányt tett közzé. Dolgozott a Müller-Enskat szerzőpáros számára is. Lockowandt nemcsak elkötelezettje volt a grafológia tudományának, de annak megújításáért is tett. Kiterjedt levelezést folytatott. Nevéhez fűződik a „Bielefeldi grafológiai bibliográfia” létrejötte. A stuttgarti egyetem könyvtárának grafológiai gyűjteményének alapja Lockowandt gyűjtése. Magánemberként Goethe nagy csodálója volt, no meg a klarinétosoké is. 2000 őszén agydaganat vitte el 65 évesen.

2015. április 21., kedd

Robert Saudekre emlékezünk


A Csehország közepén 1880. április 21-én született több nyelvet beszélő Saudek előbb egyetemi hallgatóként (Lipcse, Párizs), majd diplomataként került Európa nyugati felére. Hága, Berlin majd London lett lakhelye. Megnősült (német felesége volt), egy fia és egy lánya született.
Saudek még nem volt húszéves sem, amikor érdeklődni kezdett a grafológia iránt. Kutató szemlélet jellemezte őt grafológusként. Az írás sebességével valamint a tisztesség jeleivel kapcsolatos megállapításai igen hasznosak a gyakorlatban. Az 1920-as években néhány grafológiai témájú könyve anyanyelvén a szülőhazájában is megjelent. Ekkoriban Hollandiában élt, ahol útjára indította a grafológiai társaság közlönyét, később az amerikai Ernest Seemannal közösen adtak ki szaklapot. Amikor Dr. Saudek családjával Londonban telepedett le, már elmúlt negyven. Új hazájában sikeresen működött gyakorló grafológusként. Irodalmi munkássága ekkortól háttérbe szorult, bár az előző évtizedekben több színpadi művet is írt, valamint regényeit is kiadták. Robert Saudek alig egy héttel az 55. születésnapja előtt hunyt el Londonban 1935. április 15-én, ennek már nyolcvan éve.

2015. április 16., csütörtök

Búcsúzunk Z. Gánti Pétertől


A közelmúltban szenderült örök álomra Z. Gánti Péter (1942-2015), akinek neve közismertté lett a hazai grafológiai életben.
Már a 80-as évek közepén, az elsők között adta tovább tudását grafológiai tanfolyamokon. Jelentős szerepet játszott a magyar grafológia újjászervezésében és a kutatásban is. Sokat tett a grafológia alkalmazásának elterjesztéséért. A grafológia tudományos megalapozásához is hozzájárult: nevéhez kötődik a grafoszimbolika, a modulációelmélet és a hurokelmélet. Ő terjesztette el a „duktor” elnevezést is.
E karizmatikus személyiség hatása jelen marad a honi grafológiában.
Z. Gánti Péter életének utolsó évtizedeiben a szimbólumok egyetemes elveit kutatta és visszavonultságában belső ismeretszerzés útján jutott el egy egyetemes kozmológiai rendszer kidolgozásáig, melyet magántanítványokkal osztott meg ebben az időszakban. Ezzel foglalkozó írásai jelenleg kiadatlan formában a szellemi hagyatékának a részét képezik.

2015. április 13., hétfő

Kunffyné alakja Rippl-Rónai képeken


Ripp-Rónai: Kunffyné
virágos kalapban
Rippl-Rónai József (1861-1927) még egy évtizeddel sem volt idősebb Kunffy Lajosnál (1869-1962), mégis Kunffy szüleinél találkoztak első ízben. Azt követően, hogy mindketten megjárták Párizst, megismerték Munkácsit és életüket a festészetnek szentelték, Somogy két festője gyakran találkozott. Míg Rippl-Rónai a magyar festészet kiemelkedő alakja lett, Kunffy nevét inkább a hozzáértők ismerik. A sors furcsa fintora, hogy az idős Kunffy kiállítást rendezhetett Kaposváron a Rippl-Rónairól elnevezett múzeumban.
Rippl-Rónai többször vendégeskedett nyaranta Somogytúron Kunffyéknál, s mi sem természetesebb, hogy a családtagok felbukkannak néhány képén.
 

Ripp-Rónai: Kunffyné
napernyővel
A grafológiával is foglalkozó Kunffy Lajosné szívesen ült modellt Rippl-Rónainak. A festő által készített portréi közül a legismertebb a Kunffyné virágos kalapban. Az 1907-ben készült pasztellkép modellje az akkor 26 év körüli fiatalasszony. (E kép kapcsán gyakran említik, hogy ne tekintsünk úgy rá, mint Kunffyné hiteles portréjára, csupán modellje volt.) Az a virágos kalap egy másik képen is szerepel, amikor is a festő 1910-ben olajképen napernyővel örökítette meg Kunffynét, a kép hátuljára pedig ezt írta Ripp-Rónai: „Zöld kendős nő virágos verandán”. Egy másik alkalommal pedig rózsás kalappal a fejénszült róla pasztellkép Rippl-Rónai által.

2015. április 6., hétfő

Kunffyné és a grafológia

A szépséges és művelt Tiller Ella 1901-ben lett Kunffy Lajos (1869–1962) festőművész felesége. Az újdonsült házasok Párizsba költöztek, ott született a fiúk is. Kunffy Lajosné (1881–1963) itt került kapcsolatba egy befolyásos spanyol gróf magyar származású özvegyével, aki megismertette őt a grafológiával. Elvitte neki Renée de Salberg könyvét, melynek tanulmányozásába kezdtek. Kis idő múltán Ella nagyon lelkesedett a grafológiáért, s amikor családjával 1914-ben hazaköltöztek már komoly tudása volt e téren. Akkor Budapesten laktak, s ott hamar híre terjedt ténykedésének, s többen kérték ki véleményét házasságkötés kapcsán vagy fontos állásokra való kinevezéshez.
Kunffyék még Párizsban ismerkedtek meg Jászi Oszkárral (1875–1957), majd idővel életre szóló barátságba kerültek. Annak húgával is kapcsolatba kerültek s ez minden bizonnyal Madzsarné Jászi Alice grafológia iránti érdeklődésére is hatással volt. 
A Kunffy-házaspár 1934-ben költözött Somogytúrra, a férj ott alkotott és gazdálkodott. Egykori otthonuk ma a Kunffy-emlékmúzeum része.