2020. február 27., csütörtök

Amerika egyik híres grafológusa: Muriel Stafford

Muriel Stafford (1903–1994) a huszadik század derekán Amerika legismertebb grafológusa volt. Miss Stafford hartfordi iskolai tanár a nagy gazdasági válság idején kezdte íráselemző ténykedését.
Eleinte grafológiai rovatot vitt a Hartford Courant-nál, később egy New York-i újságnál. A hatvanas évekre már olyan népszerűvé vált elemzéseivel, hogy az ország több jelentős lapjában is volt rovata. (Tegyük hozzá, akár az is hozzájárulhatott népszerűségéhez, hogy nemcsak háziasszonyok, hanem mozisztárok és más hírességek kézírását is analizálta.)

Muriel Stafford grafológusi ténykedésébe a You and your handwriting c. könyve (1963) adhat betekintést. Ennek címlapján egyébként Amerika első számú grafológusának titulálták őt.
Érdemes még megemlíteni, hogy szépirodalmi művei is megjelentek. (S külön érdekes, hogy pl. 1943-ban egy grafológiai rejtélyt adott közre az X marks the dot c. regényében.
Stafford kisasszonyból 1948-ban Sauer asszony lett. Életének utolsó három évtizedében lakóhelye a floridai Fort Lauderdale-ben volt. Muriel Stafford Sauer 90 esztendőt élt meg.

2020. február 18., kedd

Michon és a grafológia – avagy emléktábla egy párizsi házon

Bár ez az emléktábla aligha kerülhetne Párizs, de még a francia főváros 7. kerületének legjelentősebb látványosságai közé sem, ám a grafológia történetéből ne hagyjuk ki!

Egy hatemeletes párizsi ház homlokzatán lévő emléktábla ugyanis azt tudatja velünk, hogy J. H. Michon itt jelentette be 1875. február 18-án a kézírás és a jellem közötti összefüggéseket, megajándékozván ezzel a világot egy új tudománnyal, a grafológiával.

S aki megállna Michon abbé egykori lakhelyénél (5 rue de Chanaleilles 75007 Paris), akár csak azért, hogy eredeti helyén szemrevételezze ezt az emléktáblát, ha eljut a többemeletes épülethez, annak homlokzatán éppen az 5-ös házszám fölött másfél-két méterrel megpillanthatja.

2020. február 11., kedd

Giay Rudolf grafológiai tankönyvéről

Bár az első néhány magyar nyelvű grafológiai könyv közé számít az 1926-ban megjelent mű, ám reprint kiadásainak (1992, 2012) köszönhetően nem lehetetlen hozzájutni.

Giay Rudolf A grafológia tankönyve c. könyve megírásához német és francia nyelvű forrásmunkákat használt. Előbb az írásjellemzőket vette sorra és azok felismerését ábrákkal is segítette, valamint értelmezést is adott a jelekhez. A gyakorlati rész elején az emberi tulajdonságokhoz társít felsorolásszerűen írásjellemzőket, majd a jellemrajzkészítés menetét ismerteti. Bár a metódusát már meghaladta ez idő, de azon túl, hogy ez elsők között publikált hazánkban, Giay további érdeme, hogy e könyvében alaposan áttekintette a grafológia történetét, valamint listázta a fellelhető grafológiai műveket és folyóiratokat.
A könyv utolsó írásmintája vállaltan a szerző kézírása, melyben üzen is az olvasónak. Ezt az autográfot mutatjuk be kuriózumként.

2020. február 3., hétfő

100 esztendeje született Váczi Klára

Váczi Klára ma száz éve, 1920. február 3-án született a nagymúltú partiumi városban, Nagyszalontán.
Az édesanyja varrónő volt, szülei hamar különváltak. Váczi Klára már Karcagon cseperedett fel.
Húszévesen csaknem elvesztette a szeme világát. Ám hamarosan, felnőttkorának hajnalán, felfedezte a belső látását, intuitív képességeit. Ez 1944-45 tájékán volt, és ekkoriban már a grafológia iránt is komoly érdeklődést mutatott. Sőt nem sokkal később már foglalkozott is a kézíráselemzéssel, még hivatalos papírja is volt hozzá. A fővárosban élő Váczi Klára, akit intuitív grafológusként tartunk számon, ahogyan maga fogalmazta meg egy kis interjúban: „bebarangolta az ezoterika szinte teljes birodalmát.

Ténylegesen is járt Egyiptomban és a Távol-Keleten, melyek kultúrája nagyon érdekelte. Tudásvágya mindvégig elkísérte ahogyan az olvasás és a könyvek szeretete is. Emellett szívesen rajzolt és festegetett. Életének utolsó szakaszában egy természetközeli budai házában élt.
Váczi Klára a publicitást és hírnevet sohasem kereste. Tanítványokat sem toborzott, de megtalálták őt. Önzetlenül adta át tudását és tapasztalatait.