2019. március 27., szerda

Matilde Ras, a grafológia elkötelezettje

Matilde Ras (1881–1969) az első jelentős női reprezentánsa volt Spanyolország grafológiájának. Fiatalon a könyvek iránti rajongása sodorta a kézírások tanulmányozása felé. Egy könyvesboltban talált rá Michon egyik művére, mely felkeltette az érdeklődését. Anyjának köszönhetően valamennyit tudott franciául és szenvedéllyel vetette bele magát, majd az olvasottak alapján ismerősei írásainak tanulmányozásába és a kezdetben játékos próbálkozások által íráselemző képességei is megmutatkoztak.
1910 körül már magazinokban publikált, és még nem volt harmincéves, amikor a párizsi grafológiai társasághoz csatlakozott. Franciaországi ismerősei révén hozzájutott további grafológiai művekhez. Folyamatos önképzésén túl Crépieux–Jamin is a mestere lett.
Matilde Ras az első grafológiai témájú művét 1917-ben jelentette meg. Jónéhány követte ezt, volt közöttük ismert személyek autográfjairól szóló valamint történelmi írásokat bemutató munka is. Az utolsó e témakörhöz kapcsolható művét már túl a 80. évén, 1963-ban a grafopatológiáról adta közre. A sajtóban is rendszeresen publikált, grafológiai rovatot is vezetett. Az íráselemzések mellett oktatott és előadásokat tartott. 
Matilde Ras a francia klasszikus grafológia képviselője lett spanyol nyelvterületen és a grafológia úttörője szülőhazájában. Grafológusi ismertsége miatt sokszínű irodalmi munkássága nem kapott kellő figyelmet kortársaitól. A későbbi korok tanulmányai révén azonban ez is jól feltérképezhető.

2019. március 21., csütörtök

Asturias cikke Ballandras grafologometeréről

Asturias Párizsban
„Miguel Ángel Asturias – Irodalmi Nobel-díj – Párizs 1970” ez áll a szerzőségi közlésnél a madridi ABC folyóirat Új tudomány (Ciencia Nueva) címmel megjelent egyoldalas cikke alatt.
Miguel Ángel Asturias (1899–1974) guatemalai író munkásságát 1967-ben irodalmi Nobel-díjjal ismerték el, s a latin-amerikai alkotó hazája nagyköveteként 1970-ben Párizsban élt. Ebben az esztendőben közölte cikkét a spanyol folyóirat, melyben a grafológiáról, Ballandrasról és a grafologometeréről is szól.
Gyanítható, hogy nem sok grafológusról írt cikket a Nobel-díj valamely kitüntetettje, ezért is emlegetik érdekességként sűrűn az Amado J. Ballandrast bemutató források.
„A grafológia egy lépésre van attól, hogy az ember tanulmányozásával és megismerésével foglalkozó segédtudománnyá váljon.” – kezdi gondolatait Asturias 1970-es cikkében. Akit érdekel teljes egészében spanyol eredetiben itt, magyar nyelven a Grafológia folyóirat aktuális (2019/2.) lapszámában találhatja.

2019. március 17., vasárnap

100 éve született Amado J. Ballandras

Amado J. Ballandras a múlt században Argentínában az egyik legjelentősebb grafológus volt. Munkásságát már összefoglaltuk, most születésének centenáriuma kapcsán magánéletének fő eseményeit és szereplőit vesszük sorra.
1919. március 17-én Buenos Airesben született Amado Juan Ballandras. Nevét már csak azért is illik ismernünk, mert az édesanyja magyar volt és filológusként ténykedett. Apja francia filozófus volt. Ballandras szülőhazája mégis Argentína lett. Ám több nyelven is kommunikált, a spanyol mellett franciául, magyarul és angolul is.
Amado J. Ballandras feleségével
Klasszikus zenész akart lenni, ám a sors eltérítette ettől. Előbb jogot tanult, majd pszichológiából doktorált. Idővel dr. Ballandras a grafológia mellett is elkötelezte magát.
Felesége Graciela Ballandras ugyancsak grafológus, ma is részese Argentína grafológiai életének. Egyetlen lányuk, Annie Ballandras más területen ténykedik.
Dr. Amado J. Ballandras 80. születésnapját már nem érhette meg, hosszú betegség után 1999. január 13-án szülővárosában, Buenos Airesben hunyt el meg.

2019. március 13., szerda

Amado J. Ballandras, a neves argentínai grafológus

Dr. Amado J. Ballandras
Amado J. Ballandras (1919–1999) az egyik legjelentősebb argentin grafológus volt, akit hazáján kívül a nagyvilágban is számon tartottak a spanyolnyelvű szakmabeliek. Ballandras több nyelven, így spanyolul, franciául, angolul és magyarul is tudott. Jogot tanult majd pszichológiából doktorált. Tudományos cikkei argentin és európai lapokban is megjelentek. Grafológiai és a pszichológiai témákban is publikált, éppúgy ahogyan a grafopatológiai és és grafoterápiai kutatásokról és gyakorlatáról. Ez utóbbiakban személyesen is nagy szerepet vállalt: rehabilitációs intézetben vakokkal és bénult gyermekekkel foglalkozott, onkológiai osztályon kutatott a betegség és kézírás összefüggései kapcsán. Tanított, előadásokat tartott konferenciákon is.
Széleskörű gyakorlati tevékenysége mellett az 1960-ban megjelent Integrált személyiségelmélet c. könyvében pszichológusi és grafológusi tapasztalatait ötvözte. Ebben részletesen bemutatta az általa kifejlesztett eszköz, a grafologometer alkalmazhatóságát is.
Dr. Ballandras több szervezet alapításában részt vállalt. 1982-ben alapította azt a tudományos grafológiai intézetet, amely ma már a nevét viseli (Instituto de Grafología Científica Dr Amado Ballandras) és a felesége vezeti.

2019. március 8., péntek

Dorothy Sara, az amerikai grafológusnő

Dorothy Sara
Dorothy Sara (1896–1976) az egyik ismert íráselemző volt a múlt században az Amerikai Egyesült Államokban. Amikor kevéssel a 80. születésnapja előtt elhunyt, a New York Times is megemlékezett róla.
A javarészt szerkesztőként dolgozó hölgy nevét grafológiai témájú könyvein kívül az elsősorban nők számára hasznosítható, praktikus ismereteket (varrás, házi ápolás, kertészkedés, gyermekgondozás) nyújtó könyvek szerzőjeként ismerhették hazájában.
A professzionális grafológiához vezető úton Louise Rice tanítványa lett. A 20. század 40-es éveiben pedig már íráselemzőként ténykedett. Az ötvenes évek végén az Amerikai Grafológiai Társaság elnöke címet is magáénak tudhatta. Dorothy Sara grafológiai témájú könyveivel is népszerűsítette e tudományt.
Dorothy Sara tagja volt a kiemelkedő intelligenciával rendelkezők nemzetközi egyesületének (Mensa) is.