2018. október 25., csütörtök

Paul de Sainte Colombe kézjegye

Igazán figyelemreméltó a néhai grafológus és író ezen kézjegye. Bár Paul de Sainte Colombe aláírását nem a vizsgálódás lehetőségéért adjuk közre, hanem mint személyéhez köthető produktumot, sejthető, hogy a kézvonások és a személyiségvonások összevetésével mások is próbálkoznak.

2018. október 18., csütörtök

Ki volt Paul de Sainte Colombe?

Paul de Sainte Colombe (1891–1972) élete Párizsban kezdődött. A francia szakember csillapíthatatlan tudásvágyának első jelentős dokumentumai a bölcsész és a jogi diploma. Az első világháborúban a katonai hírszerzésben foglalkoztatták, majd több kitüntetéssel a tarsolyában visszatért Párizsba, folytatta jogi ténykedését. Irodalmi tevékenysége is kezdett kibontakozni. Röviddel a második világháború kitörése előtt a jogászkodást feladva főfoglalkozású íróvá lett. Ekkoriban mélyedt el ismét a pszichológiában és a grafológiában. 1940-ben az Egyesült Államokban telepedett le. 1946-ban megkapta az amerikai állampolgárságot és azon évben megnősült. Hollywoodra néző házukból őt és forgatókönyvíró feleségét a munkájuk gyakran szólította el Párizsba és Európa más nagyvárosaiba is.
Paul de Sainte Colombe csaknem egész életében foglalkozott a grafológiával. Tagja volt egy amerikai grafológiai társaságnak, de párizsinak is. Pszichografológusnak tekintette magát. Vezetett egy újságban elemző rovatot és mindig kész volt arra hogy segítsen másoknak. Kidolgozta grafoterápiáját és 1966-ban könyvben is megjelentette (Grafo-therapeutics, Pen and Pencil Therapy), s melyet azóta többször is kiadtak.
A felesége, Kathi de Sainte Colombe, is bekapcsolódott férje segítő- és oktatómunkájába, olyannyira, hogy párja elhunytát követően ő folytatta tevékenységét és gondozta szellemi hagyatékét, valamint működtette a Paul de Sainte Colombe Központot is. A feleség 1992-es halála óta tanítványok viszik tovább szakmai örökségüket.

2018. október 12., péntek

150 éve született Clifford Howard

Az amerikai szerző 1868. október 12-én született a pennsylvaniai Bethlehemben. A helyi morva közösség iskolájában kezdte meg tanulmányait, majd jogi alapképzésben vett részt a Columbián. Utóbbi érdekében 1888-tól Washingtonban lakott. Diplomája megszerzése előtt gyors- és gépíróként ténykedett, azt követően pedig asszisztensként.
25 esztendősen megházasodott. Egyetlen lányuk, Hildegarde Howard (1901 –1998) neves paleontológus lett. Néhány esztendőn át Marylandban éltek, mígnem 1906 őszén az USA nyugati felébe, Los Angelesbe költözött a család. Ekkoriban Howard már teljesen az írásnak szentelte magát. Jelentek meg versei és prózai alkotásai. Írt közéleti és vallási műveket, valamint filmforgatókönyveket is. De az írás nemcsak alkotótevékenységként érdekelte őt. Ezt bizonyítja grafológiával foglalkozó könyve. Graphology – How to Read Charakter from Handwriting (Grafológia avagy hogyan tárjuk fel a személyiségét a kézírásból) c. műve 1903-ban jelent meg első ízben, akkor még Simon Arke álnéven. Későbbiekben pedig már a saját nevén publikálta és a tartalmán is változtatott valamelyest.
Clifford Howard 73 évesen hunyt el 1942 májusában, Hollywoodban.

2018. október 5., péntek

Magyar festő Klages köreiben

Somogyi Miklós
önportréja
Éppen száz esztendeje, e napon hunyt el egy budapesti kórházban a gyöngyösi illetőségű festőművész Somogyi Miklós (1892–1918). A magyar festőnövendék Münchenben tanult, és Alfred Schulernél és anyjánál kapott szállást. Így nem meglepő, hogy ottléte alatt több ízben találkozhatott szállásadója barátjával, a nálánál csaknem két évtizeddel idősebb Ludwig Klages német gondolkodóval.
A fiatalember, aki éppen Münchenben lett 20 esztendős, a bajor művészeti főiskolára járt az 1911-12-es tanévben, és naplójában rögzítette a körülötte zajló eseményeket. A 2006-ban közreadott napló bejegyzéseiből megtudhatjuk azt is kikkel találkozott.
Somogyi Miklós feljegyezte, hogy járt Klagesnél vendégségben, és hogy december közepén már Helene Klages kisasszonyt is megismerhette. Egy 1912 januárjában a szállásán tartott zenés összejövetelen „Busse úr (grafológus és szobrász, Schüler barátja)”, azaz Hans H. Busse is jelen volt. Azon esztendőben az ifjú Somogyi Münchenben Klages két előadását is meghallgatta, s kirándulások alkalmával is megfordultak ugyanazon társaságban.

2018. október 1., hétfő

Szép kort értek meg

Az Idősek Világnapján szóljunk azokról, akik szép kort értek meg és a hazai grafológia történetében nevüket számon tartjuk.
A hétköznapi szóhasználat szerint szépkorúak lehetnek az idősebbek vagy öregek. Most mégis a hivatalosan is szép kort megért személyeket vegyük sorra. Jogszabály rendelkezik arról, hogy hazánkban szépkorú az, aki a 90. életévét betöltötte.
Dombrádi Erzsébet, aki 1906 januárjában született még megünnepelhette 92. születésnapját. A 2002-ben elhunyt nő élete javát fő hivatásának, a pedagógiának szentelte. Ám harmincéves korában még Dolch Erzsébet néven közreadott grafológiai tanulmányával beírta nevét a honi grafológiai munkák szerzői közé.
Rákosné Ács Klára (1899–1993) még a 19. század szülötte, 93 esztendőt élt meg, ám a 94. születésnapján már csak emléke volt közöttünk. A pszichografológia valamint a történelmi grafológia révén ismertté lesz asszony az itt említettek közül valóban élethivatásának tekintette a grafológiát.
Gömöri Géza a 96. születésnapját is megérte. Javarészt nyugdíjas éveiben lett a grafológia pártolója, az idő előrehaladtával a szakma legidősebbje. 1921-ben született és 2018 első hónapjában távozott közülünk.
Szepes Mária (1908–2007) nemcsak a szépkorúság tekintetében a leg az itt említettek között. A 98 teljes esztendőt megélt, s néhány hónappal a 99. születésnapja előtt elhunyt írónő és spirituális tanító nagy ismertségnek és tiszteletnek örvend széles körökben. Pszichografológia című könyve csak egy a sok közül, gazdag életművének egyik szeletét mutatja.