2015. január 12., hétfő

Biró József és A modern grafológia


A modern grafológia című könyvét egyetemi tanulmányai idején készítette Biró József. Könyvének előszava alatt 1930. januári dátum szerepel. Még huszonharmadik évét sem töltötte be, amikor elkészült ezzel, és abban az időben a hivatalos nagykorúság a huszonnegyedik évvel kezdődött. Gyakorlatilag ez volt az első tudományos jelleggel megírt, nagyobb lélegzetű műve, hiszen a diplomamunkája is ezt követően készült.
A modern grafológia
egyik kiadásának
borítója

A bevezetőben három személynek mond köszönetet. Elsőként dr. Ferenczi Sándornak, akiről így ír: „…munkám megjelenését önzetlen támogatásával nagyban elősegítette”. (Ferenczit egyébként Freud munkatársaként és a magyar pszichoanalitikai iskola megteremtője ismerhetjük, s maga Biró is jelzi az előszóban, hogy a pszichoanalízis ösztönzően hatott rá.) Másodikként Adorján Andrásnak köszöni meg a szakkönyvtári kutatásaihoz adott segítséget, végül Teleky Józsefnek, hogy érdekes írásokkal látta el.
Szakmai hátteréről pedig így vall: „Munkám rendszerezésében és az anyag feldolgozásának metódusában Ludwig Klagesnek, a világ legnagyobb tudományos grafológusának mindenütt elismert és méltányolt – de a csak magyar nyelven olvasó kultúrközönség előtt jobbára ismeretlen –, megalapozott teóriáit és gazdag gondolatokkal felépített szintézisét igyekeztem magamévá tenni”.

De egy hazai kollégáját is megnevezi, ily módon: „A magyar terminológia használatában legtöbb helyütt Románné Goldzieher Klára régebben megjelent, egyébként kitűnő munkájára támaszkodtam, bár gyakran voltam kénytelen nyelvújítónak felcsapni.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése