2016. április 25., hétfő

Göncz Árpád és a grafológia

Azt nem állíthatjuk, hogy Göncz Árpád (1922 –2015) életében nagy jelentősége lett volna a grafológiának, de azért említhetünk néhány tényt ennek kapcsán.
Göncz Árpád gimnáziumi osztálytársa és barátja volt a fiatalon elhunyt Goldziher Sándor, akinek édesanyját a grafológusként ténykedő Goldziher Károlynét is jól ismerte.
A börtönévei (1957–63) alatt kezdett fordítani és megbízatásai között néhány grafológiai szakkönyv is volt. Ezek közül Klages egyik műve hagyott mély nyomot benne. A szabadulását követően fordítóként és íróként ténykedő Göncz Árpád 1990 és 2000 között volt Magyar Köztársaság elnöke. Ez idő alatt vállalta 1995-ben az első hazai Nemzetközi Grafológiai Konferencia fővédnökségét is.

2016. április 18., hétfő

Gertrude Elias, az illusztrátor

Gertrude Elias
Gertrude Elias (1913–1998) Bécsben született és ott tanult az iparművészeti főiskolán, majd tervezőként is dolgozott. Még a világháború kitörése előtt Angliába költözött, ahol idővel sikerült a rajzolással foglalkoznia, illusztrációkat készíteni. Honfitársa, Eric Singer grafológus első könyvében (1949) már láthatjuk Elias magyarázó rajzait, de „A grafológus ábécéje” szinte tobzódik rajzaiban, akár az első, akár az utolsó betűk, akár a szavak szintjén megjelenő kifejező megformálások képi megjelenítése terén. A „Kézírás és házasság” szintén tartalmazza Elias rajzait, akárcsak a „Személyiség a kézírásban” című könyv.
Eric Singer és Gertrude Elias közös munkái nem szokványosak a grafológia irodalmában, a szellemes rajzok ugyanis a kézírásban megjelenő kifejező mozdulatok megértését nagyban könnyítik az olvasóknak.

Gertrude Elias az 50-70-es években újra tevékenykedett eredeti szakmájában, a textiliparban. S jócskán túlélte grafológus-szerzőtársát, közös munkáik újabb kiadásait is kézbe vehette még. A múlt század végén hunyt el, kevéssel a 85. születésnapja előtt, londoni otthonában.

2016. április 10., vasárnap

120 éve született Eric Singer

Eric Singer 1896. április 10-én született egy bukovinai városban az Osztrák-Magyar Monarchia területén. Jogot végzett, majd ügyvédként dolgozott Bécsben. Ekkor már foglalkozott irodalommal is (verseket, elbeszéléseket írt). Singer Ausztriában alapozta meg pszichológiai és grafológiai ismereteit. 1938-ban Svájcba költözött, ahol folytatta tanulmányait. Több forrás Klages tanítványaként említi. Hamarosan Londonban telepedett le. A szigetországban ismert grafológus lett. Singer egyre inkább az angol írásra kezdett specializálódni, az én szimbólumokat is kutatta. Tanította is a grafológiát, tanítványa volt például Francis T. Hilliger.
Eric Singer 1949-ben jelentette meg első angol nyelvű grafológiai témájú könyvét (Graphology for Everyman) ezt követték a The Graphologist’s Alphabet, a Handwriting and Marriage; és végül 1954-ben a Personality in Handwriting.
Singer 64 évesen, 1960 májusában hunyt el Londonban. 1969-ben jelent meg a korábbi publikációiból összeállított válogatásként A Manual of Graphology c. könyv.
És létezik még egy feladatokat tartalmazó kvíz-könyve is.

2016. április 4., hétfő

Horgász és grafológus: J. Harington Keene

John Harington Keene (1855–1907) Angliában született, s ott tanulta meg a műlegyes horgászatot. E témában első gyakorlati könyve még szülőhazájában jelent meg 1881-ben. Néhány évvel később az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le, ahol a horgászatot éppúgy folytatta, mint az írást. Több könyve is megjelent. Elsősorban horgászati szakíróként gyakorlati tanácsokkal szolgált, de horgásztörténeteit is publikálta.
Hogy a kézírás és a személyiség összefüggései is foglalkoztatták, arról tanúskodik 1896-ban egy bostoni kiadónál megjelent könyve, mely a The Mystery of Handwriting – A Handbook of Graphology címet és alcímet kapta. Szerzőként a J. Harington Keene név alatt a „Grapho” névváltozata is megjelenik. A már közkinccsé lett mű digitalizálva is elérhető.