2014. szeptember 15., hétfő

Jean-Hippolyte Michon abbéról

Jean-Hippolyte Michon a grafológia névadója, őt tekintik a grafológia atyjának.
1806 novemberében egy kicsiny franciaországi faluban született, melyben még anyakönyvi hivatal sem volt. Apja szabómester volt. A kis Jean Michon elsőszülöttje lett az ötgyermekes családnak. Örökség révén lettek tehetősebbek, ami lehetőséget nyújtott a gyermekek iskoláztatására. Születéskori nevét később Jean-Hippolyte Michonra módosította.
Michon papi pályára lépett, de egyúttal pedagógusként is munkálkodott, több iskolát alapított. Julien Flandrin abbé kollégája hatására kezdett elmélyedni a kézírás és a jellem összefüggéseibe, aminek eredményeként megalapozta a tudományos igényű grafológiát. Sokoldalúsága folytán a botanika, az ásványtan, a régészet, a numizmatika is érdekelte, de életébe még az újságkiadás, kastélyépítés és regényírás is belefért.  Nagysikerű életrajzi regényét L’abbé *** álnéven írta. 

A La graphologie című lapot  1871-ben alapította, ami  mind a mai napig rendszeresen megjelenik. 1875-ben jelent meg A grafológia rendszere című könyve, amely új korszakot nyitott a kézíráselemzés tudományos megközelítésében. Előadásokat tartott, rendezvényeket szervezett, köztük az első Grafológiai kongresszust 1879-ben. Michon 1881-ben hunyt el.

E rövid ismertető W. Barna Erika és Demeter Anikó Michon abbé többdimenziós életútját bemutató cikke alapján készült, melyet a Grafológia folyóirat 200. számában adtak közre 2014 márciusában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése