2015. október 12., hétfő

Pap, aki grafológiával is foglalkozott: Soltész István

Soltész István 1930 körül
Soltész István 1894 januárjában Losoncon született. A gimnáziumot még szülővárosában fejezte be, majd az esztergomi szemináriumban kezdte meg teológiai tanulmányait. A francia és német nyelvet is elsajátította. 23 éves korában pappá szentelték. 
Ez követően főként Duna-menti településeken szolgált. 1926-ban nevezték ki bajnai a Szent Adalbert római katolikus templom plébánosának. Több mint két évtizedig élt és tevékenykedett Bajnán, a nagy múltú településen, amelynek történetét is papírra vetette (Historia Domus) egészen 1948-as áthelyezéséig. Ezen időszakon belül esperesi teendőket is ellátott a régióban.
Soltész Istvánnak a grafológiával kapcsolatos – dokumentált – ténykedése is arra az időszakra esik, amikor Bajnán szolgált. Előadást tartott és ezzel kapcsolatos cikkeket írt, valamint könyvet is. Az „Emberismeret az írásból” című művét első ízben maga jelentette meg Bajnán. Ennek alcíme:
A grafológia módszeres kézikönyve a modern individuál-pszichológia és a karakterológia elvei alapján.”
A második kiadása
egy budapesti kiadónál jelent meg „Grafológia. Emberismeret az írásból” címen. Mindkét megjelenés a ’30-as évekre tehető.
Soltész István 1948-tól Nagybörzsönyben volt plébános, 1960-ban került nyugállományba. 1969-ben Esztergomban hunyt el 75 évesen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése